środa, 24 sierpnia, 2022
Usługi

Innowacyjne przewierty poziome

Określenia przewierty poziome, horyzontalne, sterowane lub HDD pojawia się coraz częściej w planach wykonawczych robót inżynieryjnych polegających na budowie rurociągów lub innych linii przesyłowych. Fachowcy bardzo szybko dostrzegli wszystkie zalety jakie niesie ze sobą to wyjątkowe, innowacyjne rozwiązanie.

Oszczędny i szybki przewiert horyzontalny

przewiertyProponowane przez firmy wykonawcze przewierty sterowane wykonywane są za pomocą wysoce specjalistycznego sprzętu, którego działanie oparto na rozwiązaniach zaczerpniętych z górnictwa naftowego. Aby uzyskać możliwość pełnej kontroli na przebiegiem wiercenia wprowadzono do tej metody radiolokację magnetyczną i elektromagnetyczną. Takie połączenie technologii otworzyło drogę do bezwykopowego układania rurociągów wodociągowych, ciepłowniczych, gazowych oraz linii energetycznych i telekomunikacyjnych. Podsumowując, rozwiązanie to pozwala na bezinwazyjny montaż w gruncie dowolnego okablowania lub rurociągu ciśnieniowego bądź grawitacyjnego. W przeciwieństwie do tradycyjnych metodach wykonawczych opartych na dewastujących wykopach przewiert sterowany gwarantuje wykonanie prac w sposób całkowicie bezinwazyjny co oznacza nie wyrządzanie żadnych szkód w infrastrukturze znajdującej się na powierzchni. Przewierty horyzontalne to zdecydowana oszczędność czasu i wydatków co ma ogromne znaczenie dla każdej inwestycji. W przypadku tej metody zostaje całkowicie wyeliminowany ogromny koszt naprawy zniszczonej infrastruktury. Wykonanie każdego przewiertu horyzontalnego rozpoczyna się od zbadania gruntu. Przebieg samego wiercenia i montażu zamyka się w trzech etapach.

Pierwszym krokiem prac jest wykonanie przewiertu pilotażowego, który wytycza trajektorię przyszłego rurociągu. Następnie przeprowadza się często wieloetapowe rozwiercanie do osiągnięcia pożądanej średnicy. Etapem zamykającym prace jest wciągnięcie rurociągu lub okablowania podczas ostatniego rozwiercania.

Back To Top