piątek, 26 sierpnia, 2022
Ochrona osób i mienia

Odpowiedzialność za ochronę przeciwpożarową

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej, za ochronę przeciwpożarową odpowiedzialny jest właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu. Przepisy nakładają na taką osobę szereg obowiązków i zadań związanych z ochroną przeciwpożarową. Może się tak jednak zdarzyć, że zaistnieje sytuacja, w której część z tych obowiązków nie będzie możliwa do zrealizowania. Co wtedy?

Jakie są uprawnienia rzeczoznawcy do spraw przeciwpożarowych?

rzeczoznawca ds ppożW sytuacji, w której właściciel lub administrator budynku chce go rozbudować lub zmienić jego przeznaczenie, musi spełnić szereg norm i wymagań nałożonych na niego przez przepisy o ochronie przeciwpożarowej. Niestety czasem, zwłaszcza w przypadku starych budynków, niemożliwe jest przystosowanie obiektu do wymagań, jakie stawia ustawa. Wówczas właściciel lub administrator budynku musi skorzystać z pomocy specjalisty. Rzeczoznawca ds ppoż może sporządzić na prośbę właściciela lub administratora ekspertyzę przeciwpożarową. Jest to specjalny dokument, w którym przeanalizowano stan faktyczny obiektu oraz wykazano rozwiązania zamienne dla aktualnie obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, których z przyczyn technicznych nie można wdrożyć w danym budynku. Ekspertyza jest niezbędna dla uzyskania zezwolenia na rozbudowę lub przebudowę czy też zmianę przeznaczenia konkretnego obiektu lub jego części. Ponad to  rzeczoznawca posiada także szereg innych uprawnień, może między innymi przeprowadzać audyty przeciwpożarowe.

Funkcja rzeczoznawcy do spraw przeciwpożarowych niesie za sobą odpowiedzialność za zdrowie i życie innych ludzi, a także często za mienie o znacznej wartości. Dlatego ważne jest, aby ekspertyza przeciwpożarowa wykonana była starannie i bez pośpiechu. Często w trakcie jej powstawania specjalista musi także kontaktować się z rzeczoznawcą budowlanym oraz innymi specjalistami z pokrewnych dziedzin.

 

Back To Top