poniedziałek, 22 sierpnia, 2022
Przemysł

Rodzaje i działanie różnych metod odpylania

Najczęściej stosowanymi metodami oczyszczania powietrza są tak zwane odpylenia. Oprócz podziału ogólnego na odpylacze suche i mokre, rozróżnia się również podział ze względu na wykorzystanie w nich zjawisk fizycznych.

Ogólny podział i charakterystyka odpylaczy

producent urządzeń odpylającychZjawiska fizyczne które dotyczą procesów odpylania to głównie: siły bezwładności, siły odśrodkowe oraz zjawiska elektrostatyczne i filtracyjne. Odpylacze suche możemy podzielić na cztery grupy: komory osadcze, odpylacze filtracyjne, cyklony oraz odpylacze elektrostatyczne. Natomiast odpylacze mokre dzielimy na: Płuczki bez wypełnienia, płuczki z wypełnieniem, płuczki pianowe i płuczki z przepływem gazu. Zasada działania odpylaczy mokrych, polega na wychwytywaniu przez opadające krople cieczy – ziaren. Przy czym krople opadają w przeciwnym prądzie do zapylonego gazu. Opadnięty szlam jest odprowadzony poprzez tak zwane płuczki. Zalety, jakie wyróżnia producent urządzeń odpylających dotyczą możliwości równoczesnego z odpylaniem chłodzenia gazów oraz absorpcję innych szkodliwych substancji. Jednym z najprostszych odpylaczy jest komora osadcza. Jej działanie jest oparte na siłach grawitacji. Działanie komór jest tylko wtedy skuteczne, jeżeli prędkość opadania ziaren jest większa niż 0,5 m/s. W zasadzie ten rodzaj odpylaczy służy jako odpylanie wstępne. Najbardziej rozpowszechnione rodzaje odpylaczy to cyklony. W nich wykorzystana jest siła odśrodkowa, która oddziela ziarna od strugi zawirowanego gazu. Pod wpływem tego procesu ziarna pyłu, przemieszczają się w kierunku ścianek i pod wpływem grawitacji opadają w dół. Najbardziej skuteczne są odpylacze filtracyjne. Oddzielają pył przy przepływie zapylonego gazu przez materiały porowate. Ten typ odpylaczy wymaga jednak dużych powierzchni, ale charakteryzuje się wysoką skutecznością odpylania do 99%

Ostatnim rodzajem odpylaczy są tak zwane elektrofiltry, stosowane powszechnie przy odpylaniu gazów z kotłów energetycznych. Posiadają duże gabaryty i odpylają największą ilość gazów. Ich działanie opiera się na oddziaływaniu pola elektrostatycznego na cząstki ziaren pyłu lub cieczy.

Back To Top