czwartek, 25 sierpnia, 2022
Technologia

Właściwości urządzeń służących do pomiaru metali

Elektroniczny przyrząd służący do pomiaru elementów stalowych nazywamy grubościomierzem. Urządzenie to w sposób nieniszczący bada grubość materiału za pomocą fal ultradźwiękowych.

Metody badania grubości materiałów stalowych

grubościomierz ultradźwiękowyCiekawą informacją jest, że pierwszy na świecie przyrząd do pomiaru grubości metalu został zbudowany w Polsce w 1967r. Zaraz po jego wyprodukowaniu, podobne urządzenie zostało skonstruowane przez niemiecką firmę, która następnie upowszechniła go na całym świecie. Główne zadanie, jakie ma grubościomierz ultradźwiękowy, to badanie określonego elementu stalowego pod kątem przydatności i dalszej jego eksploatacji. Elementy tego typu, to przede wszystkim różne konstrukcje powlekane: zbiorniki, silosy, rury, zasobniki itp. Są to elementy do których dostęp jest tylko z jednej strony. Badanie to przebiega w sposób szybki i nieniszczący materiału. Budowa grubościomierza to głównie elektroniczny układ zasilany z akumulatorów, oraz głowica. Pomiar następuje, w wyniku oddziaływania fal ultradźwiękowych, które po odbiciu się od dna wracają do głowicy. Wynik na wyświetlaczu, powstaje w procesie przetworzenia przez mikroprocesor, danych o wejściu i wyjściu sygnału z głowicy. Podczas badania grubościomierz analizuje grubość, na podstawie czasu przejścia fal ultradźwiękowych przez badany element. W ten sposób możliwe jest określenie rzeczywistej grubości materiału, które jest niezbędne do przeprowadzenia oceny stanu danej konstrukcji stalowej.

Inne zastosowanie grubościomierzy ultradźwiękowych, to pomiary tak zwanych ubytków korozyjnych występujących na statkach, okrętach lub w szeroko pojętym budownictwie. Oprócz powyższego zastosowania, są także stosowane do badania: materiałów hutniczych, różnego rodzaju złączy spawanych oraz części maszynowych.

Back To Top