piątek, 26 sierpnia, 2022
Prawo

Wypłata odszkodowania za szkodę osobową

Świadomość ubezpieczeniowa w Polsce wprawdzie stale rośnie, ale większość naszych rodaków nadal kojarzy ubezpieczenia z polisami samochodowymi oraz mieszkań i domów. Ostatnio popularność zdobywają też polisy podróżne. Warto jednak pamiętać, że blisko połowę polskiego rynku ubezpieczeń stanowią polisy i szkody związane z uszczerbkami na zdrowiu.

Wysokość kwot wypłacanych za uszczerbki na zdrowiu

odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiuSzkody osobowe czyli takie, w których przedmiotem szkody nie jest przedmiot tylko ludzie zdrowie lub życie obejmowane są przede wszystkim w ramach grupowych ubezpieczeń na życie pracowników, które funkcjonują w większości przedsiębiorstw w Polsce. Każdy ubezpieczony może liczyć na wypłaty z tytułu różnych zakresów, w tym na odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem. Wbrew pozorom jest to jedno z najczęściej wypłacanych świadczeń w tego typu programach, w szczególności w przypadku osób aktywnych sportowo, które narażone są na różnego rodzaju kontuzje układu kostnego. Ważne jest jednak to, że ochrona za tego typu uszczerbki nie jest ograniczona tylko do wypadków powstałych w trakcie pracy, ale obejmuje również wypadki mające miejsce w czasie wolnym osób ubezpieczonych i to niezależnie od miejsca na świecie, gdzie miały miejsce. W odróżnieniu od polis majątkowych, kwoty wypłacane za uszczerbek na zdrowiu mogą kumulować się z różnych polis, dlatego wiele osób po wypadku otrzymuje polisy z kilku miejsc, dzięki czemu kwota wypłaty może być imponująca.

Grupowe ubezpieczenia na życie są bardzo popularnym produktem ubezpieczeniowym wśród Polaków. Nie każdy jednak wie, że posiadając ubezpieczenia grupowe w pracy, ubezpieczenie NNW przy polisie samochodowej i polisę następstw nieszczęśliwych wypadków kupiona indywidualnie może z tytułu jednego zdarzenia otrzymać świadczenie z każdej z nich niezależnie od siebie.

Back To Top